กระบวนการผลิต

ขั้นตอนการทำงาน

#1

กระบวนการผลิตแอนิเมชันของ ANIMANIA ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมโดยขอความเห็น ขอข้อมูลกันเป็นระยะเพื่อพัฒนางานร่วมกัน

สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเลยก็คือนัดคุยงาน จะ Video Call หรือ เข้าพบลูกค้าก็สะดวกทั้งคู่

ประชุมครั้งที่ 1

ประชุมครั้งที่ 1 จะเป็นวันที่ทีมงานรับข้อมูลโดยตรงจากลูกค้า รับฟังความต้องการ สิ่งที่อยากบอกกับกลุ่มเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ เมื่อได้ทราบความต้องการแล้วทีมงานจะกลับมาเรียบเรียงข้อมูล พัฒนาแนวคิด ทำโครงเรื่องย่อ ออกแบบตัวละคร เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 2

#2

ประชุมครั้งที่ 2

หากลูกค้าต้องการลดหรือเพิ่มข้อมูล ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงเรื่อง แบบตัวละคร ก็ทำในขั้นตอนนี้ได้เลย

จากนั้นทีมสรุปสิ่งที่ต้องการแก้ไข พร้อมกับนำโครงเรื่องย่อที่อนุมัติแล้วมาพัฒนาเป็นบท ซึ่งบทถือว่าเป็นหัวใจของงาน ทีมจะส่งบทให้ลูกค้าอ่านรวมทั้งจัดเตรียมตัวอย่างเสียงของนักพากย์ให้ฟังก่อนเข้าประชุมครั้งที่ 3

#3

ประชุมครั้งที่ 3

หากลูกค้าต้องการแก้ไขบท สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อบทแก้ไขให้เรียบร้อย ลูกค้าต้องอนุมัติบท และเสียงพากย์เพื่อดำเนินงานขั้นต่อไป

บทจะถูกแปลงเป็นสตอรีบอร์ด และบันทึกเสียงพากย์ จากนั้นนำสตอรีบอร์ด และเสียงพากย์มารวมกันจัดทำเป็น Animatic ซึ่งจะแสดงให้เห็นการดำเนินเรื่อง และความยาวของเนื้องานทั้งหมด

#4

ประชุมครั้งที่ 4

ลูกค้าสามารถแก้ไข Animatic รวมถึงซ่อมเสียงพากย์ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ลูกค้าอนุมัติ Animatic เพื่อเริ่มงานแอนิเมท แอนิเมเตอร์จะเริ่มงานแอนิเมทตาม Animatic ที่ได้ออกแบบไว้

#5

ประชุมครั้งที่ 5

เมื่อแอนิเมทเสร็จแล้วจะนำตัวละคร สิ่งของประกอบฉาก และฉากหลังมารวมกันเรียกว่า Composite

ลูกค้าจะได้ดูแอนิเมชันเต็มเรื่องแบบไม่มีดนตรีประกอบในการประชุมนี้ หากต้องการแก้ไขแอนิเมชัน สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้

#6

ประชุมครั้งที่ 6

เมื่อภาพลงตัว ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม แอนิเมชันได้รับการอนุมัติ ทาง Sound Designer จะเริ่มงานออกแบบดนตรี และเสียงเอฟเฟกต์ เสร็จแล้วนำภาพและเสียงมารวมกัน ลูกค้าจะได้ดูแอนิเมชันแบบสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 6

ANIMANIA ทำงานเป็นขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมตลอดการทำงาน เราทำเรื่องเข้าใจยากให้ “สนุก กระชับ ไม่ซับซ้อน”
ถ้าหากมีข้อสงสัยก็สอบถามกันได้ตลอดเลยนะ

+6697 246 5469

animania.co.th

animania